HUIZHOUJIAXIN لاستیک شرکت, با مسئولیت محدود

در حال حاضر تیم حرفه ای تحویل قبل از حمل و نقل خدمات پس از رسیدگی به!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
کفپوش لاستیکی کفپوش محیط زیست
- Dec 26, 2016 -

"عالی پد" لاستیک انتهای پد از طریق ذرات لاستیک مخلوط MDI چسب تک منحصر به فرد با درجه حرارت بالا، کلیشه های فشار بالا هوی، چرخش اسپین و به یک حجم مواد پیش ساخته، ضمانت ضخامت سازگار، می تواند برای تغییرات آب و هوایی در ساخت سایت توسط به ارمغان می آورد از ریسک، غنی الاستیک، بنابراین نه تنها راه حل برای بنیاد مفاصل توسعه و گسترش حرارتی و انقباض و تولید مشکل، همچنین می تواند ورزشکاران از خستگی و عضله آسیب دیده از فرصت ها کاهش می یابد. علاوه بر این، آن را نیز دارای یک عملکرد بادوام، تنفس، قادر به مقاومت در برابر ضربه، و همچنین با افزایش در آب های زیرزمینی به سطح باعث تاول زدن.